TABLE 2

PCR and quantitative PCR conditions

PrimersTemperature (°C)Size (bp)
Ins1-KO geneSense: 5′-TCCAGATACTTGAATTATTCCT-3′531,010
α-Sense: 5′-TGGCGGACCGCTATCAGGAC-3′
Ins2-KO geneSense: 5′-ACGGCACGCTGATTGAAAGCA-3′53301
α-Sense: 5′-TGTATCATCTGGTCGCTGG-3′
Ins1-WT geneSense: 5′-TCAGTGCTGCACCAGCATCT-3′53280
α-Sense: 5′-TCCAGATACTTGAATTATTCCT-3′
Ins2-WT geneSense: 5′-TGCTCAGCTACTCCTGACTG-3′53193
α-Sense: 5′-GTGCAGCACTGATCTACAAT-3′
InsulinSense: 5′-GGCTTCTTCTACACACCCCA-3′55Endo = 193
α-Sense: 5′-TACCAGCTGGAGAACTACTG-3′Comp = 158
Cyclophilin*Endo = 216
Comp = 191
  • *

    * See QuantumRNA, Quantitative RT-PCR Module (Ambion). Comp, competitor; Endo, endogenous.