Table 2

Primer used for qPCR

Gene symbolCatalog number or sequence
COL1A2forward: CTC CAA GGA CAA GAA ACA CGT C
reverse: ATG TTC TGA GAG GCA TAG TTG GC
CD68QT00037184
CPT1BQT00057036
HADHAQT00091721
MYH2QT00082495
MYH7QT00000602
PPARGC1AQT00095578
PRKAA2QT00042077
SLC2A4QT00097902
TBPQT00000721
TFAMQT00012782
TGFBIQT01009477
  • Primers for COL1A2 were designed in house. QT, Quantitect Primer Assays (Qiagen, Hilden, Germany).