Table 2

Primer sequences for Sequenom EpiTyper MassArray

Primer IDSequence (in upper case) plus Tag (in lower case)Template strand
Klf4-2.8 kb-F5′-aggaagagagTAGTTGGATAAAGTGGGTGAAGAGT-3′+
Klf4-2.8 kb-R5′-cagtaatacgactcactatagggagaaggctAAACAAACAAACAAAAACAAACAAA-3′+
Klf4-4.5 kb-F5′-aggaagagagTGTTTTTTTGAGTTAGGGATTTTTT-3′+
Klf4-4.5 kb-R5′-cagtaatacgactcactatagggagaaggctTAACTCCACAAACTAAACTCAATCC-3′+
Cebpβ-4.1 kb-F5′-aggaagagagGGGATTGTAGGAGTGATTTGAGTATT-3′
Cebpβ-4.1 kb-R5′-cagtaatacgactcactatagggagaaggctACTAAAAACCAAAAAAATCCCCTTA-3′
Cebpβ-0.6 kb-F5′-aggaagagagGGATTTTTAATTTTTGGGAAATAGA-3′
Cebpβ-0.6 kb-R5′-cagtaatacgactcactatagggagaaggctACAAAATAACTCACCCAAACACAAT-3′
Rxrα_int1-F5′-aggaagagagTTTATTAATATGGGGAGTTTGGAGA-3′+
Rxrα_int1-R5′-cagtaatacgactcactatagggagaaggctAATACAACCTACACCAAACCACAAC-3′+
  • F, forward; R, reverse.